Algemene voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van de ABU. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.abu.nl